Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli

Zapraszam do nabycia publikacji, której jestem współautorką. Odnajdziecie w niej Państwo rozstrzygnięcia problematycznych sytuacji z jakimi możecie się spotkać w trakcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli. Publikacja skierowania jest do osób, które planują rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego, ale również do dyrektorów i opiekunów stażu. Koszt poradnika wynosi 29 zł brutto….

Nauczycielu zanim podpiszesz

Nauczycielu zanim podpiszesz

Miesiąc maj jest nerwowym okresem dla wielu nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, w szczególności tych, którzy obawiają się, że ich umowa o pracę ulegnie zmianie lub zostanie rozwiązana. W okresie tym należy zachować szczególną czujność, a w razie zaistnienia takiej sytuacji, podjąć dla siebie najkorzystniejszą decyzję. W przypadku otrzymania propozycji dyrektora dotyczącej zmiany warunków…

Nie można wręczyć wypowiedzenia umowy o pracę w placówkach feryjnych później niż trzy miesiące przed końcem roku szkolnego

Nie można wręczyć wypowiedzenia umowy o pracę w placówkach feryjnych później niż trzy miesiące przed końcem roku szkolnego

Niedawno w orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawił się interesujący wyrok z dnia 4 lutego 2015 r. o sygnaturze III PK 81/14. Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia temu sądowi. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której pozwana szkoła, pismem z dnia 23 maja 2013 r. rozwiązała stosunek pracy z nauczycielką dyplomowaną zatrudnioną…

Ciąża a przedłużenie umowy zawartej na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela art. 10 ust. 7 KN

Ciąża a przedłużenie umowy zawartej na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego nauczyciela art. 10 ust. 7 KN

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w ogóle nie zawiera przepisów gwarantujących zatrudnienie nauczycielowi, z którym stosunek pracy nawiązał się na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, do dnia porodu (i to bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego). Odpowiedzi na pytanie, czy umowa tzw. na zastępstwo przedłuża się do dnia porodu,…